Runtu Waa Dariiqa Nabadda!

0
111

Cabdullaah Ibn Mascuud (Rc) waxaa laga soo wariyay inuu Rasuulka Allah (Scw) uu yidhi :” Runtu waxay kugu hogaamisaa dhabaha samaanta iyo Camalka wanaagsan. Samafalkuna waxay  banaysaa jidka uu qofku u mari lahaa Janada marka uu qofku caadeysto run waxa Allah (sw) agtiisa lagu magacaabaa runsheeg”.

Beentuna waxay kugu hogaamisaa xumaanta, xumaantuna waxay kugu hogaamisaa Naar. Marka uu qofku caadaysto been sheegida waxa Allah (sw) agtiisa lagu magacaabaa beenlow.    (Bukhari Iyo Muslim