IlaalintaWaajibaadkaWaalidka!

0
68

QaanuunkaSamafalkaiyoixtiraamkawaalidkaayaadalkaShiinuhusoosaaraysanadkii 2012. Sharciganayaadhigaya in waalidkusoodacwayn karo ilmahauudhalayeesijoogto ah u soobooqanwaaya.

Sharcigaayaakhasabkagadhigayaqof  kastainuu u samafalowaalidiintiisailaainta u dhimanayo. Waxaanajiraganaaxlacageedoolagaqaadayoqofkiiuuwaalidkiisukusoooogodacwad ah inuuixtiraamiwaayayislamarkaanaxidhiidhinwaayay.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here