Suugeynta Iyo CurintaShirkadMacaash Badan!

0
110

Curintaiyoabuuriddaganacsimacaashkeenawaxaykuxidhantahayinaadmarkahoreaaddaraasaddhamaystiran ka samaysosuuqaiyobulshadaaaddoonaysoinaad wax ka iibiso. Sidaadarteedwaainaaddiyaarisaqorshahaganacsioodhamaystiran (business plan). Qorshahawaxaadsifudud u ogaanaysa in baahi loo qabomeheraddaaadfuraysoiyo in kale iyowelibaheerkatartamayaashasuuqahaddiiganacsigaaadfuraysaayahay mid horesuuqaugajiray.

HaddabamagacaSunjiwaabuste loo sameeyaygacmodhaadheerooqabowgalagaxidhomarka la daawanayo Tv-gaamabuugaagta la akhriyayo. Bustahanwaxa la hindisaygugii 2008 ilaadhamaadkii 2009.

ShirkaddafikradansoosaartayeedalkaMaraykankaayaa mar keliyafaa’iday 20 Milyanoodollerbilihiiuguhoreeyay.

Bustahankeliyaayaalaguiibinayay 10- 20 waxaana ay noqoday mid caan ah iyofikradcusuboo loo baahnaaoosuuqasoogashayiyadoogoobahalaguiibinayaykayuu loo galay.Shirkaddaayaasheegtayinaysamaysoqorshedhamaystiran ka horbilaabiddaganacsigabustahaSuni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here