Abaalka Dhibta Laga Qaado Muslimka

0
189

Saxaabiga Abuu Hureyra (Rc) wuxu Rasuulka Allah (scw) ka weriyay inu yidhi “ Qofkii ka fayda (ka dulqaada) qof mu’min ah kurbo (dhibaato) ka mid ah kurbada (dhibaatooyinka) dunida, isagana Allah (sw) wuxu ka feyda kurbo ka mid ah kuwa qiyaamaha,

Qofkii xoolo u gooya qof sabool ah, isagana Ilaahay baa xoolo gooya ifka iyo aakhiraba, Qofkii u xil qariya qof muslim ah, isagana Allaah (sw) ayaa ceebihiisa qariya (astura) if iyo aakhiraba,

Qofkii jid mara isagoo cilmi doonaya llaahay baa u fududeeya Jidka Jannada loo maro. Allah (sw) wuu u gargaaraa adoomadiisa inta qofku u gargaarayo walaalahiis.

Haddii ay Jamaaca ku kulanto guri ka mid ah guryaha Ilaahay iyagoo akhrisanaya Qur’aanka oo is-baraya, waxaa ku soo degeya xasilloonaan,waxaa daboolaysa naxariis Ilaahay, malaa’iktuna way la safanaysaa, llaahayna (sw) wuxuu ku xusayaa khalqiga agtiisa jooga.

Qofkii camalkiisu reebo nasabkiisu meel marin maayo.     (Waxa weriyay Muslim)

Leave a Reply