Xikmadaha

0
57

• “Maalka iyo maamulka ma bedelaan qofka, laakiin waxay muujiyaann shakhsiyadiisa dhabta ah”.
• “Dadka oo dhan wanaag ma wada gaadhsiin kartid, laakiin dadka oo dhaan waad ka dayn kartaa dhibtaada”.
• “ Haddii sharka aad shar ugu jawaabto, goormu sharku dhamaanayaa?” Dulqaadka iyo cafiska ayaa dhameeya sharka”.
• “ Waxa ugu qurux badan dunida waa inaad ogaato qiimaha naftaada”
• “Marka xaqu ka aamuso baadilka, kuwa baadilka wada aya u qaata inay xaq yihiin”
• Caqliga iyo carabka waxa ka dhaxaysa xidhiidh isku cakis ah, mar kasta oo caqligu yaraado, carabka qofkuna wuu dheeraada (Wax kasta iskaga hadlaa oo sheegaa).
• Saacadu waxay leedahay gacan haddana waxba kuma qabato, miiskuna wuxu leeyahay lugo haddana kuma socdo sidaasi ayay u jiraan kuwo leh Maskax laakiin aan ku fikirin.